Regulamin sklepów internetowych
Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 
Sklepy internetowe MotoActiv, SportActiv, Snowactiv i Ullmax dostępne pod adresami motoactiv.pl, sportactiv.pl, snowactiv.pl, ullmax.pl prowadzone są przez spółkę pod nazwą QWERTY.COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-215) przy ul. Frycza Modrzewskiego 3/2U wpysaną do Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym 5000, NIP: 9452189733 REGON: 363495500.


Regulamin zakupów
1. Sklepy internetowe MotoActiv, SportActiv, Ullmax i Snowactiv prowadzą sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony MotoActiv, SportActiv, Ullmax i Snowactiv oraz telefonicznie.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepach MotoActiv, SportActiv, Snowactiv i Ullmax są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych MotoActiv, SportActiv, Snowactiv i Ullmax są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4. Na każdy sprzedany towar  wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera (DPD) lub Paczkomatów INPOST. Możliwy jest odbiór osobisty pod adresem: Kraków, ul. Frycza Modrzewskiego 3/2U po wcześniejszym umówieniu się. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.
6. Możliwe są następujące formy płatności:
- Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie internetowym, i dokonaniu przelewu na nasze konto wraz z informacją o numerze zamówienia. Niezwłocznie po zaksięgowaniu właściwej kwoty dla zamówienia na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
- PayU – kartą debetową, kartą kredytową, płatności on-line. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie PayU przesyłka zostanie niezwłocznie wysłana.
- Za pobraniem – przesyłka zostanie wysłana niezwłocznie po złożeniu zamówienia. 
7. DOSTAWA
7.1. Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki i pakowania, które ponosi Zamawiający.  Koszt przesyłki uzależniony jest od wyboru formy płatności. Wysyłka realizowana jest za po pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy Inpost (paczkomaty) lub kurierem (firmy przewozowej). Koszt przesyłki zawiera również koszty pakowania. Informacja o dokładnym koszcie podawana jest w trakcie składania zamówienia.
7.2. Koszt dostawy i pakowania:
- Firma kurierska (InPost):
19 PLN  przy przelewie
24 PLN przy płatności za pobraniem
-Inpost (Paczkomaty)
15 PLN
8. Przy niektórych towarach podany jest czas realizacji zamówienia. Dotyczy to w szczególności zamówień zawierających większą ilość towarów identycznych. Maksymalny czas oczekiwania na przesyłkę to 21 dni roboczych
9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny na adres korespondencyjny podany w serwisie motoactiv.pl, sportactiv.pl, sailactiv.pl czy snowactiv.pl. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
11. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.
12. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany niezwłocznie lecz ie później nisz w ciągu 14 dni roboczych roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.
13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.
14. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W naszych sklepach ten termin został przedłużony do 180 dni.
14.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 180 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 14.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
14.1.1.osobiście pod adresem: ul. Frycza Modrzewskiego 3/2U w Krakowie
14.1.2.pisemnie na adres: ul. Frycza Modrzewskiego 3/2U w Krakowie
14.1.3.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ullmax.pl;
14.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Gwarancje i zwroty. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
14.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
14.3.1.dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
14.3.2.dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
14.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
14.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14.6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Frycza Modrzewskiego 3/2U w Krakowie
14.7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
14.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
14.8.1.Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14.8.2.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
14.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
14.9.1.(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepów motoactiv.pl, sportactiv.pl, snowactiv.pl czy ullmax.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
16. Zespół serwisów motoactiv.pl, sportactiv.pl, snowactiv.pl czy ullmax.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane umieszczonych w sklepie internetowym produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
17. Regulamin określa zasady zakupów w sklepach motoactiv.pl, sportactiv.pl, snowactiv.pl czy ullmax.pl. Złożenie zamówienia są jednoczesną zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
18. Polityka Ochrony Prywatności
I. Firma "QWERTY.COMPANY sp. z o.o." przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma "QWERTY.COMPANY sp. z o.o." z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Firma "QWERTY.COMPANY sp. z o.o." zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma "QWERTY.COMPANY sp. z o.o." sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepów internetowych: sportactiv.pl, motoactiv.pl, snowactiv.pl, ullmax.pl
II. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklepach: sportactiv.pl, motoactiv.pl, snowactiv.pl, ullmax.pl jest: firma "QWERTY.COMPANY sp. z o.o."
III. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepów internetowych: sportactiv.pl, motoactiv.pl, snowactiv.pl, ullmax.pl w zakresie firmy "QWERTY.COMPANY sp z o.o.", w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży a także w celach ich archiwizacji.
IV. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
V. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez firmę "QWERTY.COMPANY sp. z o.o." informacji świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
VI. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez QWERTY.COMPANY sp. z o.o. i za zgodą Klientów.
VII. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za pośrednictwem systemu PayU za towary nabyte w sklepach: sportactiv.pl, motoactiv.pl, snowactiv.pl, ullmax.pl są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w sklepach: sportactiv.pl, motoactiv.pl, snowactiv.pl, ullmax.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w sklepach: sportactiv.pl, motoactiv.pl, snowactiv.pl, ullmax.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    
VIII. QWERTY.COMPANY sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy QWERTY.COMPANY sp. z o.o zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez QWERTY.COMPANY sp. z o.o. danych osobowych innemu niż QWERTY.COMPANY sp. z o.o. administratorowi danych.
IX. Firma QWERTY.COMPANY sp. z o.o. zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma QWERTY.COMPANY sp. z o.o. zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma QWERTY.COMPANY sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy QWERTY.COMPANY sp. z o.o. lub też gdy firma QWERTY.COMPANY sp z o.o. uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklepach internetowych: sportactiv.pl, motoactiv.pl, snowactiv.pl, ullmax.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
X. QWERTY.COMPANY sp z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
XI. QWERTY.COMPANY sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepów sportactiv.pl, motoactiv.pl, snowactiv.pl, ullmax.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze sklepów internetowych: sportactiv.pl, motoactiv.pl, snowactiv.pl, ullmax.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji lub zakupów bez rejestracji drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zabezpieczony jest przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych

4.Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.